Novinky

Aktualizace – 4.11. 2016:

Listopad – téma : Kdo jsem já? Holka nebo kluk?

Vybírání poplatku za školné a zálohy na stravné 16.11 od 6: 30 do 9:30 a druhý termín bude 23.11. od 13:00 do 16:30 hod.
22.11. Tajemství staré skříně – divadlo v MŠ – vybíráme 40 Kč

Aktualizace – 24.10. 2016:

18.10. Fotografování v MŠ – Foto Brno
25.10. Zlobivé míčky – vybíráme 45 Kč
31.10. Princezna se zlatou hvězdou – divadlo v MŠ – E. Hrušková – vybíráme 50,- Kč
Vybírání poplatku a zálohy na stravné – 12. 10. od 13:00 do 16:00 a druhý termín bude 19.10. od 6:30 do 9:30 hod.

Aktualizace – 12.9. 2016:

Vybírání:
čtvrtek 15. 9. 13:00 – 16:00 hodin
středa  21. 9.   6:30 –   9:30 hodin

Stravné se platí zálohově ve výši 34,- Kč na den, z toho ranní svačina 9,-, oběd 17,-, odpolední svačina 8,-.
Měsíční úplata je 400,- Kč, netýká se předškolních dětí.

13. 9. v l5:30 hodin proběhne třídní schůzka pro všechny rodiče v jídelně a pokračovat bude v jednotlivých třídách.

20. 9. v 9:00 hodin bude  v MŠ pohádka „O Budulínkovi“. V den představení vybíráme 40,- Kč.