Novinky

Aktualizace – 12.9. 2016:

Vybírání:
čtvrtek 15. 9. 13,00 – 16,00 hodin
středa  21. 9.   6,30 –   9,30 hodin

Stravné se platí zálohově ve výši 34,- Kč na den, z toho ranní svačina 9,-, oběd 17,-, odpolední svačina 8,-.
Měsíční úplata je 400,- Kč, netýká se předškolních dětí.

13. 9. v l5,30 hodin proběhne třídní schůzka pro všechny rodiče v jídelně a pokračovat bude v jednotlivých třídách.

20. 9. v 9,00 hodin bude  v MŠ pohádka „O Budulínkovi“. V den představení vybíráme 40,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.