O nás

Mateřská škola v Moskevské ulici byla otevřena 1.9.1960. Je to čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 112 dětí, v patrové budově na kraji města Kladna, ve čtvrti Rozdělov.

U školy je velká zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavená zahradním nábytkem a pískovišti. Je hlavně využívána v dopoledních hodinách. Za zahradou je blízký les.
Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou.
Každá třída má vlastní šatnu, 2 učebny a sociální zařízení. Společná je prostorná tělocvična a jídelna. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a mají velmi dobré materiálně technické zázemí. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispívá výzdoba tříd, šaten a společných prostor školy dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí v daném školním roce.
Třídy a herny jsou dostatečně vybaveny hračkami, dávající dětem široký prostor ke hrám a činnostem, podporující všestranný rozvoj jejich osobnosti.
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni; jsou pro naše paní učitelky partnery, kteří naši školku v aktivitách podporují a pomáhají naší škole při výchově a vzdělávání svých dětí.
Spolupracujeme se Základní školou v Moskevské ulici 2929, navštěvujeme ji s dětmi při různých příležitostech společných vystoupení a sportovních akcí.

Tradiční akce

 • výtvarné soutěže
 • návštěvy divadel a kulturních zařízení
 • výlety
 • keramický týden – podzim, jaro
 • setkání s Mikulášem
 • vánoční posezení s rodiči s výtvarnou dílnou
 • rozsvěcení vánočního stromečku
 • návštěva základní školy
 • karneval v mateřské škole
 • plavecký výcvik
 • škola v přírodě
 • oslava Dne dětí
 • besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • olympijský den v mateřské škole