Platby

Úplata za stravné a za vzdělávání je splatná do 15 dne kalendářního měsíce. Platba se provádí na účet mateřské školy.

Číslo účtu: 27 – 7168290277/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Částka k úhradě bude vyvěšena každý měsíc na nástěnce v šatně dítěte pod jménem a značkou dítěte.

Více informací k platbám naleznete v dokumentech – školní řád 2018/19.