Platby

Úplata za stravné a za vzdělávání ( školné ) je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce. Platba se provádí na účet mateřské školy.

Číslo účtu: 27 – 7168290277/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem a bez čísla za lomítkem

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte / značka/ barva třídy

např. Petr/auto/žlutá

Částka k úhradě je vyvěšena každý měsíc na nástěnce v šatně dítěte pod jménem a značkou dítěte a prosíme, uhraďte vždy přesnou výši stanovené částky na nástěnce !!!

V případě nemoci si zavolejte pro sdělení výše částky na daný měsíc.

Více informací k platbám naleznete v dokumentech – školní řád 2022/23.