Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021


Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ si můžete na e-mail  msmoskevska@seznam.cz 

posílat Žádost o vystavení ošetřovného.


Vážení rodiče,

z nařízení Krajské hygienické stanice v Kladně

je naše MŠ uzavřena od 19. do 23. října 2020

další informace o znovuotevření, případně prodloužení uzavření

budou opět zveřejněny na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení. 


USNESENÍ VLÁDY ČR

Usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 se provoz mateřské školy neomezuje.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou delší dobu doma, jsou v mateřské škole připraveny k vyzvednutí

pracovní listy


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

  • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
  • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
  • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
  • Do MŠ nepatří žádné hračky s domova.
  • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

  • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
  • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
  • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

  • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.