Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021


Vážení rodiče,

kdo bude žádat o ošetřovné na dítě,

tiskopis najdete na webových stránkách ČSSZ_tiskopisy_

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení či jeho část“.

Tiskopisy vyplňujte sami ve spolupráci s vaším zaměstnavatelem, nikoli přes naší MŠ.

Sledujte informace o nejdříve možném návratu zdravých dětí zpět do MŠ, viz níže.


Vážení rodiče,

paní učitelka ze zelené třídy je pozitivní.

Zelená třída jde od 11.1. také do karantény.

V případě negativních výsledků testů vašeho dítěte

se můžete vrátit do MŠ 19.1.2021.

Výsledky a datum testů oznamte do MŠ. 

Pro ostatní třídy a rodiče je na zváženou umístění jejich dítěte do MŠ.


Vážení rodiče,

od 8.1.2021 je červená třída

naší MŠ v karanténě.

V případě negativních výsledků testů vašeho dítěte

se můžete vrátit do MŠ 18.1.2021.

Výsledky a datum testů oznamte do MŠ. 

A nadále sledujte webové stránky.


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz
USNESENÍ VLÁDY ČR

Usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 se provoz mateřské školy neomezuje.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou delší dobu doma, jsou v mateřské škole připraveny k vyzvednutí

pracovní listy


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

  • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
  • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
  • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
  • Do MŠ nepatří žádné hračky s domova.
  • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

  • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
  • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
  • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

  • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.