Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021


Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením MŠ od 1.3.2021,

neposílejte prozatím na účet MŠ

žádné platby za březen 2021!!!

O platbách Vás budeme včas informovat.


NOVINKA

Pro předškolní děti, jejich rodiče a práci doma jsme pro každou třídu

zelená, červená – připravili ke stažení

Týdenní integrovaný blok vzdělávacích činností a 

řadu pracovních listů,

sledujte v sekci Distanční výuka.


Vážení rodiče,

v souvislosti s pandemickou situací a celostátním uzavřením

ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

si Vás dovolujeme informovat, že vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o uzavření ZŠ a MŠ, je určena na Kladně jako krizová“ škola ZŠ Norská.
Na pracovišti této základní školy bude probíhat
péče o děti od 3 let, tzn. i školkové.
Prozatím se bude jednat jen o děti IZS (pracovníků ve zdravotnictví, hasičů a příslušníků Policie či Armády ČR).
Postup bude stejný jako v jarních měsících, pracovník požádá o umístění dítěte do „krizové školy“ zaměstnavatele, následně bude, buď
zaměstnavatel nebo pracovník, kontaktovat
Bc. J. Chuchlera (Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 294, mob.: 702 200 563 e-mail: chuchler@kr-s.cz) z odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, a ten potvrdí umístění dítěte do „krizové“ školy. 

Informace k ošetřovnému – ZDE


Prázdninový provoz

na Kladně

ve školním  roce 2020-21

zde ke stažení 


Vážení rodiče,

nabízíme Vám pomocníka ke stažení

k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy.


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

  • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
  • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
  • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
  • Do MŠ nepatří žádné hračky z domova.
  • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou – při předání i převzetí dítěte!!! 

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

  • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
  • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
  • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

  • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.