Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022


Vážení rodiče,

Informace a příslušné dokumenty

k Zápisu pro školní rok 2022 – 2023

do naší MŠ najdete v sekci „Zápis do MŠ“.


 • Зарахування українських дітей до ДНЗ та дитячих садків – 2022 – 2023 роки:

 • Zápisy do ZŠ a MŠ pro ukrajinské děti se konají v termínech a dle pokynů:

ZDE – text v českém jazyce

ZDE – text v ukrajinském jazyce


Prázdninový provoz – léto 2022

najdete i v sekci Dokumenty

Vybírání plateb z jiných MŠ

– školné a stravné – 

se na naší MŠ koná 14. června 2022

od 6.30 – 16.00 hodin


Z důvodu trvajícího covidového opatření a omezení kapacity prostoru v šatnách přicházejte do naší MŠ

v čase od 6.30 – 7.45 hodin

V 8 hodin se budova MŠ uzavírá z provozních důvodů!!!


PODMÍNKY VSTUPU DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby ( dítě včetně doprovodu ) s příznaky infekčního onemocnění by neměly do mateřské školy vstoupit. Příznaky infekčního (respiračního) onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.


Vážení rodiče,

nabízíme Vám pomocníka ke stažení

k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy.


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádějte děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby by neměly vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Při vstupu do budovy je vhodné použít desinfekci rukou, děkujeme!
 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky respiračního onemocnění
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu. 

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.