Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022


Uzavření naší MŠ v době vánočních prázdnin ve dnech

24. – 31. 12. 2021

Kolektiv zaměstnanců Vám přeje pohodový adventní čas, příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2022.


Z důvodu trvajícího covidového opatření a omezení kapacity prostoru v šatnách přicházejte do naší MŠ

v čase od 6.30 – 7.45 hodin

V 8 hodin se budova MŠ uzavírá z provozních důvodů!!!


PODMÍNKY VSTUPU DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby ( dítě včetně doprovodu ) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. Příznaky infekčního (respiračního) onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.


Vážení rodiče,

nabízíme Vám pomocníka ke stažení

k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy.


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
 • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
 • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Do MŠ nepatří žádné hračky z domova.
 • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou – při předání i převzetí dítěte!!! 

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

 • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.