Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021


Vážení rodiče,

přejeme Vám radostné letní prázdniny, pohodovou dovolenou a těšíme se na Vás v novém školním roce

2021-2022.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti je od 2. – 13.8. a 30. – 31.8. 2021.

Nový školní rok začíná 1.9.2021


VÝSLEDKY – ZÁPISY DO MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 – ZDE


Vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 bude provoz v mateřské škole probíhat pro všechny děti standardním způsobem:

 • vstup pro děti bez příznaků respiračního onemocnění

 • bez testování dětí

 • bez používání ochrany úst a nosu u dětí


PODMÍNKY VSTUPU DO MŠ OD 3. 5. 2021:

Upozorňujeme, že osoby ( dítě včetně doprovodu ) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. Příznaky infekčního (respiračního) onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.


NOVINKA

Pro předškolní děti, jejich rodiče a práci doma jsme pro každou třídu

zelená, červená – připravili ke stažení

Týdenní integrovaný blok vzdělávacích činností a 

řadu pracovních listů,

sledujte v sekci Distanční výuka.


Prázdninový provoz MŠ

na Kladně

ve školním  roce 2020-21

zde ke stažení 


Vážení rodiče,

nabízíme Vám pomocníka ke stažení

k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy.


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
 • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
 • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Do MŠ nepatří žádné hračky z domova.
 • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou – při předání i převzetí dítěte!!! 

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

 • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.