Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021


Vážení rodiče

předškolních dětí,

v případě, že si i nadále necháte své děti doma,

vyzvedněte si, pokud jste tak ještě neučinili, v naší MŠ

náměty ke vzdělávání (pracovní listy).

Pro domácí vzdělávání doporučujeme tento odkaz

https://edu.ceskatelevize.cz


Vážení rodiče,

od pondělí 2. listopadu 2020

otevíráme opět naší MŠ.

Přijímány budou pouze děti bez jakýchkoli respiračních onemocnění.
Děkujeme za pochopení.


USNESENÍ VLÁDY ČR

Usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 se provoz mateřské školy neomezuje.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou delší dobu doma, jsou v mateřské škole připraveny k vyzvednutí

pracovní listy


PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Příchod do MŠ

  • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba).
  • zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba může vstoupit pouze v roušce!
  • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
  • Do MŠ nepatří žádné hračky s domova.
  • Při vstupu do budovy následuje:

           Měření teploty

           Desinfekce rukou

           Dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

  • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor chodby a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro červenou a zelenou třídu je vstup omezen na chodbu, schodiště a šatnu).
  • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.
  • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

  • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Po 15,30 hodině se z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti do jedné třídy. Informace, v jaké třídě děti odpoledne jsou, je vždy vyvěšena na vstupních dveřích.