Projekt EU

Název projektu: MŠ Moskevská – Šablony OP JAK

Číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0005237

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2025

—————————————————————————————————

Název projektu: MŠ Moskevská – Šablony OP JAK

Číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0005237

Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Výše podpory: 599 739,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odborně zaměřená setkávání s rodiči

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ

Cílem této aktivity je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacích programů DVPP v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání předškolních pedagogů v mateřských školách.