Projekt EU

Název projektu: MŠ Moskevská – personální podpora III

Číslo projektu:    CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020186

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023

—————————————————————————————————-

Název projektu: MŠ Moskevská – personální podpora II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0./18_063/0012796

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Výše podpory: 578 676,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ

Cílem této aktivity je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacích programů DVPP v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání předškolních pedagogů v mateřských školách.

Odborně zaměřená setkávání s rodiči

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné zkušenosti mezi pedagogy z různých škol/ školských zařízení.